Latviešu mūzikas vakari un meistardarbnīcas, Latvijā un pasaulē pazīstami izpildītājmākslinieki un komponisti, bērnu un jauniešu nometne Daba pilna mūzikas, radoša nedēļa latviešu mūzikas zīmē – tas viss raksturo Latviešu mūzikas svētkus. Katru vasaru Madona uz vienu nedēļu kļūst par latviskās kultūras koncentrēšanās vietu. Gars, kas šajās dienās sevi apliecina caur komponistu un izpildītāju aktivitātēm, ir vērsts uz latviešu mūzikas mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī uz jaunrades veicināšanu.
22. Latviešu mūzikas svētku koncerti
D e t a l i z ē t a    i n f o r m ā c i j a    p a r    k o n c e r t i e m 
Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas mājas lapas kalendārāMadonas kultūras namā
Svētdien, 28. jūlijā plkst. 16:00. Astoņstūris. Parafrāzes. Iespaidi. Pianista Reiņa Zariņa solo koncerts.

Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolā
Pirmdien, 29. jūlijā plkst. 20:30. Laikmetu sarunas. Klavieru kvarteta Quadra koncerts. 
Otrdien, 30. jūlijā plkst. 18:00. Meistardarbnīcu vadītāju koncerts.
Trešdien, 31. jūlijā plkst. 20:30. Vīriešu dziesmas. Dagdas paralēles. Dzenītis.
Ceturtdien, 1. augustā plkst. 20:30 Laikmets. Skaņa. Jaunrade. Krista Auznieka, Rolanda Kronlaka un Lindas Leimanes jauno komponistu meistardarbnīca.

Madonas Kultūras namā
Sestdien, 3. augustā plkst. 15:00. Daba pilna mūzikas. Meistardarbnīcu un Latviešu mūzikas svētku noslēguma koncerts

 
Ieejas maksa uz atklāšanas koncertu 8 EUR (tikai “Biļešu Paradīze” kasēs)
Ieejas maksa uz pārējiem koncertiem 5 EUR (tikai “Biļešu Paradīze” kasēs)
Latviešu mūzikas svētku koncertu abonements 15 EUR (tikai “Biļešu Paradīze” kasēs)
Biļetes iespējams iegādāties arī koncerta norises vietā pusstundu pirms koncerta


 

Koncertu laikā ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem
un nolūkā informēt sabiedrību par notikušo pasākumu
var tikt veikta fotografēšana, video un/vai audio ieraksta veikšana.


Svētkus organizē:
Vidzemes jauno talantu atbalsta fonds

Svētkus atbalsta:
Madonas novada pašvaldība, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas valsts meži, Vidzemes plānošanas reģions, Madonas Kultūras nams, Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola, Madonas Valsts ģimnāzija, Jēkabpils agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība, Barkavas pagasta pārvalde, Madonas reģiona laikraksts Stars, Vidzemes televīzija, Latvijas Radio 3 Klasika, Žurnāls "Ir".


GORDON NEUFELD 2019. gada 25. maijs

"Bērni mācās vislabāk, kad viņiem patīk skolotājs un ir pārliecināti, ka viņi patīk skolotājam".


Piesakies jaunumiem
© 2020 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »