Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas koklētāju ansamblis un kokles klase.
 
Madonas mūzikas skolā kokles klase tika dibināta 1975. gadā. Kokli šeit mācīja Dace Banka, kura nostrādāja skolā 15 gadus. Savu roku pie jauno koklētāju mācīšanas pielikušas arī Guna Āboliņa, Anda Ābele, Gita Ķepse.
Kopš 1993. gada kokli Madonas mūzikas skolā māca Inese Ābola.
Kopā kokles klasi ir beiguši 54 audzēkņi, daži no tiem ir saistījuši savu dzīvi ar mūziku. Viena no tiem ir Latvīte Cirse (Podiņa), kura pašlaik ir Latvijā pazīstama koklētāja.
Pašlaik kokles klasē mācās 15 audzēkņi, darbojas 2 koklētāju ansambļi (jaunāko un vecāko klašu audzēkņu grupās), kuru sastāvā bērni ar labiem panākumiem piedalās dažādos festivālos, konkursos un koncertos.
Nozīmīga loma mācību procesā ir iespējai audzēkņiem apgūt pirmās kolektīvās muzicēšanas iemaņas. Mūzikas skolas koklētāju ansamblis ir veidots kā mācību kolektīvs, kas aktīvi piedalās dažādos koncertos un festivālos, gan mūsu pilsētā, gan citur Latvijā. Ansamblis ar labiem panākumiem ir piedalījies arī dažādos konkursos un skatēs.
Pēc mūzikas skolas beigšanas bērniem ir iespēja spēlēt koklētāju ansamblī “Rasa”, ko viņi ar lielu prieku arī dara.
 
Apraksts veidots 2015. gadā sagaidot skolas 75 gadu jubileju.
koklētāju ansamblis (2015)
Guna Pūce (2015)
Guna Pūce, Lindija Smiltāne, Kristiāna Sloka (2015)

GORDON NEUFELD 2019. gada 25. maijs

"Bērni mācās vislabāk, kad viņiem patīk skolotājs un ir pārliecināti, ka viņi patīk skolotājam".


Piesakies jaunumiem
© 2020 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »